RW Rozchód wewnętrzny

Wersja: 12.02.2020 | Pobrań: 3446 | Obowiązuje od: 2013-01-25
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: RW Rozchód wewnętrzny

RW i RZ stanowią podstawowe dokumenty magazynowe rozchodowe. O ile RZ dotyczy przekazania materiałów i towarów przyjętych na magazyn kontrahentowi (z reguły klientowi płacącemu za towar), to RW dotyczy sytuacji wydania towarów i materiałów na własne potrzeby podmiotu prowadzącego magazyn. 
 Dokument RW nie posiada określonych danych nabywcy – otrzymującego towar lub materiał, gdyż wykorzystuje go sprzedawca dla własnych celów (towar schodzi z magazynu bez jednoczesnego uzyskania przychodu z tego tytułu). 
 
Typowymi przykładami wykorzystania dokumentu RW są:
• na potrzeby własne,
• w czasie inwentury – niedobory,
• w czasie tworzenia innych towarów – braki, niedobór,
• w czasie procesu produkcji – jako element niezbędny do wykonywania innych towarów lub usług.
 
Dokument rozchodu powinien być podpisywany przez pracownika odpowiedzialnego za wykorzystanie lub przekazanie towaru dla określonych celów. Dokumenty przyjęcia na magazyn oraz wydań łącznie stanowią podstawę prawidłowego prowadzenia magazynu jednostki oraz stanowią podstawę do sporządzenia inwentaryzacji (spisu z natury) na koniec roku lub na inny wybrany dzień wskazany przez jednostkę. 

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.