RWP-P-Ol Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Olsztyn

RWP-P-Ol Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Olsztyn

00
3372
Wersja: 10.06.2022

Do czego stosuje się RWP-P-Ol

Pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu jest potrzebne w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Dołączenie do wniosku o rejestrację bądź wyrejestrowanie pełnomocnictwa powoduje konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłatę można uiścić:

  • bezgotówkowo na rachunek dotyczących opłat skarbowych: 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
  • gotówkowo w kasach UM Olsztyna mieszczących się w Wydziale Komunikacji przy ul. Knosały 3/5 budynek A lub w Ratuszu przy pl. Jana Pawła II 1, kasy są czynne pn. 8.00 18.00, wt.– pt. 7.30 – 15.15  

Więcej informacji:

Wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja nowego pojazdu

Rejestracja, przerejestrowanie pojazdu

http://www.bip.olsztyn.eu/

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. ze zm.). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 137, poz. 968 z 2007 r. ze zm.). - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. ze zm.). - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z 2003r. ze zm.). - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59, poz. 421). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626 z 2009r.) - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 2002 z 2005r. ze zm.). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności pojazdu (Dz.U. Nr 44, poz. 419). - Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF