SNPS Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych

SNPS Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych

00
326
Wersja: 31.01.2018
Obowiązuje od 01.01.2016

Do czego stosuje się SNPS

Na formularzu spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych podaje się informacje dotyczące:

 • sygnatury sprawy, dzień sprawozdawczy,
 • oznaczenie sądu, sędziego i upadłego,
 • dane syndyka - imię i nazwisko, numer KRS lub w przypadku jego braku inne dane umożliwiające identyfikację.
 • numeru licencji doradcy restrukturyzacyjnego. W przypadku syndyka działającego w formie spółki handlowej należy podać numery licencji wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członków zarządu reprezentujących spółkę.
 • w tabeli należy podać:
  • liczba porządkowa,
  • opis składnika majątku upadłego,
  • przyczyny nieobjęcia składnika majątku przez syndyka lub informacja o podstawie bezskuteczności czynności upadłego.

Formularz został zamieszczony w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Pracy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym, spisu należności w postępowaniu upadłościowym oraz spisu nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych (Dz.U. 2015 poz. 2203).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF