UmW Umowa współpracy

Wersja: 12.05.2017 | Pobrań: 766
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: UmW Umowa współpracy

Umowa z samozatrudnionym jest z reguły ramowym uzgodnieniem warunków, na jakich oba podmioty będą wykonywały czynności na rzecz osób trzecich. W efekcie zawarcia takiej umowy dochodzi do rozpoczęcia współpracy oraz określenia jej warunków, w tym m.in. warunków odpowiedzialności za działania poszczególnych podmiotów, wykorzystania sprzętu, towarów niezbędnych do wykonania zlecenia, czasu niezbędnego do jego przeprowadzenia czy też zasad wypłaty i wysokości wynagrodzenia. 

Umowa o współpracy z samozatrudnionym stanowi przejaw wolności kontraktowania, jednak zawarcie umowy stanowi podstawę stosunku zobowiązaniowego, a jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą - umowną lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast nieterminowość wykonania zleconych czynności a także nieterminowość przy wypłacie wynagrodzenia powodować może odpowiedzialność za zwłokę w działaniu z tytułu prowadzenia transakcji handlowych. 

Umowa o współpracy określać powinna również modyfikacje – w stosunku do zasad ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego - co do odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem samozatrudnionego w majątku osoby, na rzecz której ostatecznie czynność jest świadczona. 

Umowa współpracy może być podpisana jako umowa ramowa, do której każdorazowo dołączane są zlecenia wykonywania określonych czynności albo jako umowa jednorazowa, wskazująca określone zlecenie i zasady jego przeprowadzenia przez samozatrudnionego.  

Podstawa prawna:

Art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.