UNP-zal 1 Załącznik nr 1 do umowy najmu pokoju w budynku mieszkalnym -  protokół zdawczo - odbiorczy

UNP-zal 1 Załącznik nr 1 do umowy najmu pokoju w budynku mieszkalnym - protokół zdawczo - odbiorczy

00
310
Wersja: 25.10.2013
Obowiązuje od 25.10.2013

Do czego stosuje się UNP-zal 1

Formularz stanowi załącznik do druku UNP-Umowa najmu pokoju w budynku mieszkalnym.

Dowolność zawierania umów nie wyklucza najmu części budynku czy lokalu. Stąd możliwe jest wynajęcie pokoju, sali, ściany czy korytarza. Umowa powinna precyzyjne wskazywać co stanowi przedmiot najmu, jakie są jego warunki oraz jaka jest wysokość i zasada płatności czynszu z tytułu przekazania pokoju w najem.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF