UPL-1 (3) (archiwalny) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wersja: (3) | Pobrań: 7965 | Obowiązuje od: 2012-01-01 do: 2014-12-31
4.3 5 | Głosów: 4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (4 głosy)

Opis: UPL-1 (3) (archiwalny) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Formularz UPL-1 należy złożyć w urzędzie skarbowym w formie papierowej wcześniej przed planowaną wysyłką e-deklaracji.
Formularz UPL-1 składa podatnik, płatnik lub inkasent udzielający pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej.
UPL-1 należy składać w urzędzie skarbowym, właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników podatków.
Druk UPL-1 służy ustanowieniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej elektronicznej do systemu e-deklaracje. Jeśli chcemy upoważnić osobę trzecią, która posiada własny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w naszym imieniu e-deklaracji, musimy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego przy pomocy formularza UPL-1. Formularz UPL-1 powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego.
Uzyskane upoważnienie to jest ważne bezterminowo. Upoważnienie cofamy na formularzu OPL-1.
Więcej informacji dotyczących druku znajduje się na stronie www.upl-1.pl

Podstawa prawna:

Art. 80a 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.