UWAdS Umowa o wniesieniu aportu do spółki

Wersja: 06.11.2017 | Pobrań: 683
3 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (3 głosy)

Opis: UWAdS Umowa o wniesieniu aportu do spółki

Zarówno w momencie założenia spółki, jak i w okresie późniejszym możliwe są wkłady na kapitał podmiotu nie tylko w gotówce, ale również w postaci majątku. Taki wkład wnoszony jest poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.

Przedmiotem aportu mogą być nie tylko rzecz ale również prawa czy też wszelkiego rodzaju know how - wartości niematerialne i prawne. 

Sama uchwała spółki o podwyższeniu kapitału oraz emisji udziałów/akcji w zamian za aport nie jest wystarczająca do tego, by doszło do nabycia własności aportu przez spółkę. Dodatkowym elementem jest zawarcie pomiędzy spółką a wnoszącym aport odrębnej umowy zobowiązująco – rozporządzającej przedmiotem wkładu wskazywanego w umowie. 

Umowa powinna szczegółowo określać przedmiot aportu jego wartość i zasady wyceny, czynić zobowiązanie do przekazania tego przedmiotu spółce oraz stanowić rozporządzenie tym przedmiotem. Wskazana powinna być również data faktycznego wydania aportu spółce oraz data objęcia udziałów lub akcji wydawanych w zamian za aport. Odpowiednio określeniu powinna podlegać wartość obejmowanych udziałów. 
W efekcie czynność, gdy wystąpi nadwyżka wartości przedmiotu aportu ponad wartość wydawanych udziałów/akcji, trafia ona na kapitał zapasowy jako agio. 
 

Podstawa prawna:

Art. 158 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1030).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.