VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

Wersja: (2) | Pobrań: 1878 | Obowiązuje od: 2012-07-25 do: 2014-12-31
5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Opis: VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

Wniosek VAT-24 składa się w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego czyli zaświadczenia VAT-25.
W przypadku gdy wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, identyfikator podatkowy (NIP) należy poprzedzić kodem PL.

Formularz VAT-24 dotyczy osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobami fizycznymi, które nabyły i sprowadziły do Polski używany środek transportu z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i zakup ten nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
W szczególności wniosek VAT-24 składa:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w innym kraju UE dokonała zakupu używanego środka transportu do celów prywatnych — obojętnie czy od płatnika VAT, czy od innej osoby fizycznej;
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w innym kraju UE dokonała zakupu używanego środka transportu do celów prywatnych — obojętnie czy od płatnika VAT, czy od osoby fizycznej;
 • polski podatnik VAT — wyłącznie w jednej z wymienionych poniżej sytuacji:
  • gdy pojazd został zakupiony od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wdanym państwie członkowskim;
  • gdy pojazd został zakupiony od podmiotu gospodarczego niebędącego podatnikiem podatku VAT w danym państwie członkowskim;
  • gdy sprzedaż pojazdu została opodatkowana podatkiem VAT w danym państwie członkowskim na zasadach tzw. marży;
  • gdy pojazd został zakupiony na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do formularza VAT-24 należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu – umowa kupna-sprzedaży, rachunek lub faktura,
2) inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że w danym przypadku nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, np.:

 • dotychczasowe dokumenty identyfikujące pojazd (dowód rejestracyjny, karta pojazdu) lub inne dokumenty potwierdzające fakt, że mamy do czynienia z pojazdem używanym, który był wcześniej zarejestrowany w innym państwie członkowskim UE,
 • potwierdzenia wymeldowania/wyrejestrowania środka transportu z ewidencji państwa członkowskiego, w którym został zakupiony;

3) badanie techniczne wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (obydwa dokumenty wydaje stacja kontroli pojazdów);
4) tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
5) w przypadku samochodu osobowego - dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
6)dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi litrami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna:

Art.105 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. z 2012 poz. 781).

Cechy formularza:

Uwaga: Dla tego formularza nie została udostępniona przez ministerstwo wysyłka e-deklaracji bez e-podpisu - z danymi autoryzującymi (kwotą przychodu podatnika). Do wysyłki elektronicznej do systemu e-Deklaracji konieczne jest posiadanie zakupionego e-podpisu kwalifikowanego (KIR/Szafir, Certum, CenCert, Sygillum/PWPW, Eurocert).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.