VAT-25 (archiwalny) Zgłoszenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

VAT-25 (archiwalny) Zgłoszenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

00
557
Wersja: 25.07.2012
Obowiązywał od 25.07.2012 do 01.01.2015

Do czego stosuje się VAT-25

W części A należy zaznaczyć, czy zaświadczenie dotyczy potwierdzenia uiszczenia podatku od towarów i usług, czy też potwierdzenia braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług.

W części B należy wypełnić dane identyfikacyjne podatnika lub wnioskodawcy oraz adres siedziby, jeśli zaświadczenie dotyczy podatnika lub wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną oraz adres zamieszkania wnioskodawcy lub podatnika będącego osobą fizyczną.

W części C należy uzupełnić dane środka transportu. W części D należy uzupełnić dane podmiotu dokonującego dostawy.

Cześć I wypełnia się z urzędu w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.

Część II wypełnia się na wniosek zainteresowanego w przypadku przywozu z innego niż RP państwa członkowskiego środka transportu, który nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub jest zwolniony od podatku.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. 2012 poz. 777).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF