Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-28/C (2) (archiwalny) Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej
VAT-28/C (1) (archiwalny) Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej

VAT-28/C (1) (archiwalny) Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej

00
164
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.07.2015 do 31.12.2016

Do czego stosuje się VAT-28/C (1)

Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

Wniosek VAT-28 wraz z załącznikami należy złożyć w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy lub zwrotu kaucji gwarancyjnej.

VAT-28/C stanowi załącznik w przypadku podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej.

W przypadku gdy składana kaucja gwarancyjna obejmuje więcej niż jedną gwarancję bankową lub więcej niż jedną gwarancję ubezpieczeniową, lub więcej niż jedno upoważnienie organu podatkowego należy złożyć kolejny załącznik (załączniki) VAT-28/C i oznaczyć odpowiednim numerem załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników VAT-28/C. W kolejnych załącznikach należy wypełnić wyłącznie poz. 1 i 4 oraz odpowiednio część A.2, A.3 lub A.4.

Podstawa prawna

Art. 105b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz.U. 2015 poz. 815).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF