VAT-S1 Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług

Wersja: 18.03.2019 | Pobrań: 5402
Brak głosów

Opis: VAT-S1 Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury towarów dla potrzeb podatku od towarów i usług

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny), znany jako VAT-S1 to formularz informujący Urząd Skarbowy o dokonanym spisie z natury dla celów podatku VAT. 

Spis z natury należy sporządzić, gdy:

  • podatnik rozwiązuje spółkę cywilną lub handlową niemającą osobowości prawnej (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną),
  • podatnik kończy, jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku, wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT,
  • podatnik nie ma zawieszonej działalności gospodarczej i nie wykonuje, jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku, czynności podlegających opodatkowaniu VAT przez co najmniej 10 miesięcy,
  • wygasł zarząd sukcesyjny albo uprawnienie do jego powołania.

Obowiązek ten nie dotyczy spółek handlowych mających osobowość prawną (tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej).

Informację o sporządzeniu spisu z natury należy załączyć do ostatniej deklaracji VAT, wraz z ustaloną na jego podstawię wartością oraz kwocie podatku należnego (kwotę tę wykazuje się w deklaracji VAT w poz. 36 "Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury").

Usługę można zrealizować:

  • listownie,
  • podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla siedziby lub miejsca zamieszkania, lub w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - w urzędzie właściwym dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci,
  • elektronicznie przez portal ePUAP - uprzednio należy jednak skontaktować się ze swoim Urzędem Skarbowym, czy formularz jest w taki sposób odbierany.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy można znaleźć na stronie biznes.gov.pl .

 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.