WoKWPN Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości

Wersja: 02.01.2013 | Pobrań: 1174
Brak głosów

Opis: WoKWPN Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  • akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży),
  • dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich innych części albo obiektów budowlanych,
  • osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości,
  • osoby fizyczne – wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej korektę. W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków. 

W terminie miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywana jest korekta wymiaru podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w wyjątkowych sytuacjach:

  • jeśli podatnik nie zapłacił podatku w całości lub w części,
  • podatnik mimo obowiązku nie złożył deklaracji,
  • wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż ta wskazana w deklaracji.

Podstawa prawna:

Art.6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art.21 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 poz.749 ze zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.