WoPZ-PD Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

Wersja: 24.11.2015 | Pobrań: 383
Brak głosów

Opis: WoPZ-PD Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy

W szczególnych przypadkach może dojść do szeregu ograniczeń w poborze podatku lub jego zapłaty. Jedną z takich form pozostaje wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Organ podatkowy na wniosek podatnika ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

Podatnik we wniosku, który spełniać powinien warunki wniosku w postępowaniu podatkowym, powinien wykazać, że zaliczka na podatek będzie niewspółmiernie wysoka – porównując ją z przewidywanym podatkiem do zapłaty na koniec roku. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim w przypadku, gdy podatnik w drugiej części roku zamierza dokonywać znaczących inwestycji, a  w pierwszej jego części uzyskuje znaczną wartość przychodów. Podobnie wniosek może zostać przekazany w przypadku, gdy podatnik zdaje sobie sprawę, że przychody występować będą wyłącznie na początku roku, a drugi jego okres w tego rodzaju działalności nie będzie generował jakichkolwiek przychodów lub przychody nieporównywalnie niższe. 

Wniosek podlega rozpatrzeniu przez organ podatkowy, który ma prawo wydać decyzję w sprawie, w której przyzna ulgę i ograniczy wysokość zaliczki lub wyda decyzję odmowną. Pozostaje w tym zakresie związany terminem załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym – maksymalnie 1 miesięcznym.

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna:

Art. 22 ust 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80, poz. 350 ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.