WoUZP Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Wersja: 17.03.2014 | Pobrań: 1545
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: WoUZP Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

Organ podatkowy na wniosek podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Umorzenie możliwe jest wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Udowodnienie tych przesłanek spoczywa nie na organie podatkowym, lecz na podmiocie składającym wniosek. Powoduje to, że wniosek musi być nie tylko sporządzony prawidłowo i zawierać co najmniej wszystkie elementy podania, to również posiadać wystarczające podstawy, by organ uznał na ich podstawie występowanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Umorzenie dotyczyć może jedynie zaległości podatkowej, a nie kwoty podatku. Brak w obowiązujących przepisach możliwości umorzenia podatku powoduje konieczność złożenia wniosku dopiero po zmianie podatku w zaległość.  Przez złożenie wniosku należy uznać datę złożenia podania w sprawie wniosku.  Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę lub jego ratę. W przypadku uzyskania prolongaty, terminem tym jest termin ustalony w prolongacie.  
Złożenie wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie samo w sobie nie chroni podatnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Praktyka często ogranicza prowadzone w tym czasie czynności egzekucyjne.

Podstawa prawna:

Art. 67(a) par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.