WOWAC-B (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Bydgoszcz

Wersja: 13.12.2016 | Pobrań: 710 | Obowiązuje od: 2016-12-13 do: 2022-12-12
3 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)

Opis: WOWAC-B (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty /do wglądu/
  • wniosek
  • oryginał dowodu wpłaty

Opłaty

  • odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł.
  • odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł.
  • zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku: 24,00 zł.
na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
Termin załatwiania sprawy
1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Dodatkowe informacje
Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 7, tel. 52 58 58 678, 52 58 59 181, 52 58 59 184, 52 58 59 183, 52 58 59 422.

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku otrzyma:
- osoba, której akt dotyczy
- jej małżonek
- wstępny
- zstępny
- rodzeństwo
- przedstawiciel ustawowy
- opiekun
- osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Więcej informacji:

https://um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna:

- art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawa o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 212 poz.1264/.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.