WOWAC-L (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Lublin

WOWAC-L (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Lublin

00
534
Wersja: 18.12.2012
Obowiązywał od 18.12.2012 do 17.05.2017

Do czego stosuje się WOWAC-L

Wymagane wnioski

 • USC-001-01 - wniosek o wydanie odpisu aktu.

Wymagane załączniki

 • Dokumenty (kopie) wykazujące interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu, jeżeli uprawnienie do pobrania odpisu nie wynika z pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której dotyczy akt stanu cywilnego (patrz: informacje dodatkowe).

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty,
 • dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu (w przypadku braku pokrewieństwa wnioskodawcy w stopniu uprawniającym do pobrania odpisu).

Sposób i miejsce składania dokumentów

 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Archiwum aktów stanu cywilnego
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1511.
 • odpis aktu zgonu - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Stanowisko ds. rejestracji zgonów
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1530.
 • za pośrednictwem poczty:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Leszczyńskiego 20
  20-069 Lublin

Wymagane opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

 • odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł. 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Archiwum aktów stanu cywilnego
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1511.
 • odpis aktu zgonu - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Stanowisko ds. rejestracji zgonów
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1530.
 • za pośrednictwem poczty: 

list polecony na adres wnioskodawcy.

Termin załatwienia sprawy

 • osobiście - od ręki,
 • pocztą 3 dni + czas przesyłki.

Informacje dodatkowe
Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).

http://www.um.lublin.pl

Podstawa prawna

- art. 79 i 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF