Aktualnie obowiązujący druk

WOWAC-Ol (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Olsztyn

Wersja: 21.06.2012 | Pobrań: 102 | Obowiązuje do: 2017-05-14
3 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)

Opis: WOWAC-Ol (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Olsztyn

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego – załącznik nr 1.
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
 3. Załączniki do wniosku:
 4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega wydanie:

 • odpis skrócony 22 zł za 1 odpis
 • odpis zupełny 33 zł za 1 odpis
 • odpis skrócony na druku wielojęzycznym 22 zł za 1 odpis (przeznaczony do obrotu międzynarodowego),
 • zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi – 26 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł

Termin i sposób załatwiania sprawy:

 1. Wniosek może być wniesiony osobiście lub w drodze korespondencyjnej,
 2. Przy osobistym składaniu wniosku odpis wydawany jest niezwłocznie w tym samym dniu, przy korespondencji w ciągu 7 dni,
 3. Opłaty wnosi się gotówką w kasie Urzędu Miasta. Opłatę można wnieść również wpłacając na rachunek bankowy
 4. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zostanie wydany osobie, której dotyczy, jej małżonkowi. rodzicom, rodzeństwu rodzonemu, dziadkom i wnukom oraz innej osobie fizycznej lub prawnej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania tego dokumentu.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia wydania innym osobom, które nie wykażą interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu.
http://www.bip.olsztyn.eu

Podstawa prawna:

- art. 79-83 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r ( Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 – tekst jednolity).
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225 poz. 1635
wraz z tabelą opłat).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.