WoWDR-Gorz (bm) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis Gorzów Wielkopolski

Wersja: 06.08.2013 | Pobrań: 688
1 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (2 głosy)

Opis: WoWDR-Gorz (bm) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis Gorzów Wielkopolski

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego. 

2. Dotychczasowy dowód rejestracyjny 

3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana

4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego lub wyciąg z rejestru badań technicznych 

prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określające termin następnego badania technicznego.

5. Dokumenty firmy, jeżeli właścicielem pojazdu jest firma.

6. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Sposób załatwienia sprawy:

1. Osobisty.

2. Przez pełnomocnika.

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Przemysłowa 53, nr tel. (95) 7355-723, I piętro – hala obsługi rejestracji pojazdów lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

Opłaty:

  1. Wymiana dowodu rejestracyjnego wraz z pozwoleniem czasowym – opłata komunikacyjna: 72,50zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł 
  2. Wymiana dowodu rejestracyjnego bez pozwolenia czasowego – opłata komunikacyjna: 54,00zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł
  3. 3. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną

Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Tryby odwoławcze:
Nie przysługuje.
Uwagi:
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137 z późn.zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.