WoWWB Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Wersja: 13.02.2019 | Pobrań: 1054 | Obowiązuje od: 2019-01-01
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: WoWWB Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Pracownik otrzymywać może wynagrodzenie na zasadach ustalonych w umowie o pracy. Zarówno termin wypłaty, jak i forma i miejsca wypłaty powinna być uregulowana w umowie o pracę, a jeśli informacji tych nie ma w umowie – powinien je zawierać regulamin pracy lub inne przepisy wewnętrzne. Przepisy te nie mogą jednak być mniej korzystne dla pracownika niż podstawowe zasady, wynikające z ustawy – kodeks pracy. 
W zakresie formy wypłaty kodeks pracy stwierdza, że od 2019 r. wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 
Pracodawca, w terminie do 22 stycznia 2019 r. poinformować powinien w sposób u niego przyjęty pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

  1. podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę,
  2. albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

W takim przypadku pracownik podaje pracodawcy numer rachunku płatniczego albo składa pracodawcy wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy powyższej informacji.
W stosunku do pracowników nowo zatrudnianych po 1.01.2019 r. pracodawca powinien tej informacji wymagać dodatkowo, poza treścią umowy o pracę i traktować jako oświadczenie pracownika złożone i archiwizowane w aktach pracowniczych. 
 

Podstawa prawna:

Art. 86 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917),
Art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.