WoWWT-L Wniosek o dokonanie zmiany/wymiany wtórnika/wpisanie adnotacji/dopisanie wykreślenie współwaściciela Lublin

Wersja: 23.07.2013 | Pobrań: 1007
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: WoWWT-L Wniosek o dokonanie zmiany/wymiany wtórnika/wpisanie adnotacji/dopisanie wykreślenie współwaściciela Lublin

Wymagane załączniki:

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży tablic/-y:

 • dowód tożsamości właściciela,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu lub zniszczeniu tablicy/tablic rejestracyjnych,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych (w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego).

Dokumnety do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).

Wymagane opłaty:
Opłata za tablice rejestracyjne wynosi:

 1. Wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej:
  • samochód osobowy, motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa - 53 zł (40 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna),
  • motorower - 43 zł (30 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).
 2. Wtórnik tablic rejestracyjnych - 93 zł (80 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).
 3. Wtórnik jednej tablicy zabytkowej - 63 zł (50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).
 4. Wtórnik tablic zabytkowych - 113 zł (100 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej + 12,50 zł nalepka legalizacyjna).

Informacje dodatkowe:
Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
W przypadku utraty tablicy rejestracyjnej właściciel lub osoba upoważniona składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Wydanie wtórnika tablic/-y rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw."białych".

W przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic). 

http://www.um.lublin.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.