WoWZZ-B Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu lub braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem Bydgoszcz

Wersja: 23.07.2013 | Pobrań: 714
Brak głosów

Opis: WoWZZ-B Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu lub braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych o zameldowaniu/o wymeldowaniu/ o ilości zameldowanych,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • jeśli wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu – tytuł prawny do lokalu.

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Może je otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku. 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. 
Od wydanej decyzji można złożyć zażalenie do wojewody w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
Na żądanie właściciela, najemcy lub innej osoby, która dysponuje tytułem pranym do lokalu – wydaje się zaświadczenie z akt ewidencji ludności o braku zameldowania w danym lokalu lub o ilości osób zameldowanych w danym lokalu. 

Podstawa prawna:

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.