WoWZZ-Sz (wsz) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wszystkich zameldowaniach na terenie miasta Szczecin

Wersja: 05.08.2013 | Pobrań: 414
Brak głosów

Opis: WoWZZ-Sz (wsz) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wszystkich zameldowaniach na terenie miasta Szczecin

 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie Szczecina)
  •  lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o wymeldowaniu)
  • lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o braku zameldowania)
  • lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o zameldowaniu na terenie Szczecina)
  • lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o ilości osób zameldowanych w lokalu)
  • lub Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL)
  • lub "Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji (o ilości osób zameldowanych w lokalu - dla instytucji)" (BOI-8g) Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość, aktualny tytuł prawny do lokalu (oryginał) - (dotyczy wniosku BOI-8c, BOI-8e i BOI-8g), wymagana zgoda osób ujętych w zaświadczeniu.
 2. Opłaty:
  • Opłata skarbowa: za wydane zaświadczenie - 17,00 zł (od każdej osoby ujętej w zaświadczeniu).
 3. Termin załatwienia sprawy:
  Od ręki, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 7 dni.
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  Biuro Obsługi Interesantów.
 5. Tryb odwoławczy:
  Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

http://eurzad.szczecin.pl/

Podstawa prawna:

- Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.