WoZV(60) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni

Wersja: 14.04.2013 | Pobrań: 789
1 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)

Opis: WoZV(60) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 60 dni

Prowadząc działalność opodatkowaną podatkiem VAT można w okresie rozliczeniowym wykazać więcej czynności dokonanych na swoją rzecz – z tytułu których pozostaje się nabywcą towarów i usług, niż tych, które wykonuje się na rzecz kontrahentów. Sytuacja taka powoduje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, a w konsekwencji musi prowadzić albo do przeniesienia jej na następne okresy rozliczeniowe, albo do złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku.

Standardowym terminem zwrotu podatku VAT jest termin 60 dni. Wniosek taki składają podatnicy, którzy dokonują krajowych lub krajowych i zagranicznych czynności, powodujących powstanie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, którzy wnioskują o zwrot podatku. W przypadku takich podatników wniosek wyrażany jest bezpośrednio w deklaracji VAT, zatem nie trzeba dodatkowo składać pisma informującego o nadwyżce podatku do zwrotu.
W przypadku natomiast podatników, którzy:

  • dokonują wyłącznie czynności poza terytorium kraju i wykazują w Polsce podatek VAT do zwrotu lub
  • nie dokonują w Polsce i zagranicą czynności opodatkowanych i mimo to chcą przyspieszyć zwrot wykazanego podatku VAT ze 180 dni do 60 dni.

Oprócz wskazania w deklaracji podatkowej właściwego pola wskazującego na potrzebę zwrotu podatku, podatnik musi złożyć pisemny wniosek o zwrot.
Pismo takie powinno powoływać się na podstawę prawną, na podstawie której wnioskuje się o uzyskanie nadwyżki podatku w terminie 60 dni oraz wskazywać spełnienie przesłanek, które są podstawą zwrotu w tym terminie.

W przypadku skrócenia terminu zwrotu ze 180 dni do 60 dni dodatkowym warunkiem zwrotu w krótszym terminie jest przedstawienie zabezpieczenia podatkowego.

Wniosek o zwrot w terminie 60 dni złożyć mogą wszyscy podatnicy, tzn. nie ma znaczenia, czy rozliczają się miesięcznie, czy też kwartalnie, w obu przypadkach jest to dopuszczalne.

W przypadku, gdy podatnik nie złoży wniosku o zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym, podatek zostaje przeniesiony na następny okres rozliczeniowy.
W przypadku odrzucenia wniosku o przyspieszenie zwrotu VAT organ podatkowy ma obowiązek wydać decyzję, w której wskażę brak podstaw do wcześniejszego zwrotu. W przypadku uznania prawa do zwrotu organ podatkowy ma obowiązek dokonać zwrotu, a podatek nieprzekazany w terminie na rachunek podatnika traktować należy jako nadpłatę podlegającą odsetkom za zwłokę.

Podstawa prawna:

Art. 87 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.