WoZZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach

Wersja: 31.07.2015 | Pobrań: 1755
5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)

Opis: WoZZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach

Wniosek o zaświadczenie o zarobkach składany jest do pracodawcy pracownika. Przepisy prawa nie regulują zasad wydawania zaświadczenia o zarobkach oraz elementów, które na takim potwierdzeniu powinny się znaleźć. 

Zaświadczenie co do zasady zawiera informacje wymagane przez odbiorcę. Jego treść może  być różna i wynikać np. z żądania wysuniętego przez bank w przypadku wniosku o udzielenie kredytu, uzyskania pożyczki, dofinansowania, uzyskiwania zasiłku. Z tego też względu zaświadczenia wydawane są na podobieństwo druków RMUA (z danymi porównywanymi z drukiem RMUA) lub też zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez pracownika. Co istotne nie ma również zasad wskazujących, za jaki okres powinno zostać wydane zaświadczenie. Stąd też pracownik sam powinien ustalić, jakiego okresu (trzech, sześciu, dwunastu miesięcy) ma dotyczyć zaświadczenie. 

Zaświadczenie o zarobkach może być wymagane również przez zleceniodawcę danej osoby. 

Pracodawca nie jest zmuszony wydawać zaświadczenia o zarobkach, tym niemniej pracodawca na prośbę (wniosek) pracownika powinien wystawić takie zaświadczenie potwierdzające pozostawanie w stosunku pracy o wysokości uzyskiwanych zarobków.

Każde zaświadczenie będzie więc zróżnicowane pod względem zawartych w nim informacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.