Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WUMP C7 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WUMP C7 (archiwalny) Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

WUMP C7 (archiwalny) Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

00
524
Wersja: 12.07.2014
Obowiązywał od 12.07.2014 do 08.11.2017

Do czego stosuje się WUMP C7

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:

 • Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
 • starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są:

 • Organom administracji rządowej,
 • Jednostkom administracji samorządowej,
 • Jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowości prawnej,
 • Osobom fizycznym lub prawnym.

Udostępnianie zasobu polega na:

 • umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów,
 • odpłatne udostępnianie ich kopii,
 • bezpłatnym przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów.

Zasób udostępniany jest na podstawie:

 • zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,
 • zamówień na mapy i informacje - w zakresie materiałów zasobu,
 • wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917) Załącznik nr 1. - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF