WUZP Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych

Wersja: 28.05.2014 | Pobrań: 639 | Obowiązuje od: 2014-05-28
Brak głosów

Opis: WUZP Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych

Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych jest składany przez przyszłego dłużnika, zwanego Wnioskodawcą do dyrektora izby celnej właściwego miejscowo ze względu na naczelnika lub naczelników urzędów celnych, w których będą księgowane kwoty należności (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r.).

Wśród warunków niezbędnych do wydania pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych należy wymienić:

  • złożenie zabezpieczenia;

  • prowadzenie działalności gospodarczej oraz
  •  solidność i wiarygodność oceniania na podstawie dwóch kryteriów:
    • nie popełnienia poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów prawa celnego i
    • zapewnienia gwarancji należytego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa celnego.

Całość unormowań dotyczących odraczania terminu płatności należności celnych zawarta jest w:

  • art. 224 - 228 WKC;
  • art. 59 ustawy - Prawo celne oraz
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 824 i z 2005 r. Nr 57, poz. 496).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz.U. 2014 poz. 605).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.