Aktualnie obowiązujący druk

WWWEGB-G (archiwalny) Wniosek o wydanie i wyrysu z ewidencji gruntów Gdańsk

Wersja: 03.01.2013 | Pobrań: 234 | Obowiązuje do: 2014-07-11
Brak głosów

Opis: WWWEGB-G (archiwalny) Wniosek o wydanie i wyrysu z ewidencji gruntów Gdańsk

Opłaty administracyjne:
Załącznik nr 5 do Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),

w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),

w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):

ul. 3 Maja 9,

ul. Partyzantów 74,

ul. Milskiego 1,

ul. Nowe Ogrody 8/12,

ul. Wilanowska 2,

w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku

80-803 Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za ...")

Termin i sposób załatwiania:

Osoby fizyczne - do 7 dni

Osoby prawne - do 14 dni

w formie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów m. Gdańska.

Z uwagi na różnorodny charakter dokumentów, o terminie i sposobie ich odbioru informujemy przy złożeniu zamówienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji - Referat Ewidencji Gruntów

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. 3 Maja 9

80-802 Gdańsk

osoby fizyczne - pokój nr 14

osoby prawne - pokój nr 138

tel. 58 323 67 82

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Ewidencji Gruntów

ul. 3 Maja 9

80-802 Gdańsk

pokój nr 138

tel. 58 323 67 82

Więcej informacji:

http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.