Aktualnie obowiązujący druk

WWWEGB-Gorz (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków Gorzów Wielkopolski

Wersja: 05.08.2013 | Pobrań: 173 | Obowiązuje do: 2014-07-11
Brak głosów

Opis: WWWEGB-Gorz (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków Gorzów Wielkopolski

Wymagane dokumenty:

  • W przypadku kiedy wnioskodawcą o wypis, wyrys lub informację jest właściciel (współwłaściciel) lub osoba przez niego upoważniona- wniosek
  • W przypadku kiedy wnioskodawcą o wypis, wyrys lub informację jest właściciel (współwłaściciel) lub osoba przez niego upoważniona- wniosek
  • Do wglądu dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wnioskodawcy a w przypadku zamówienia pocztą kopia dokumentu tożsamości.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie wypisu, wyrysu, informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz danych z rejestru cen i wartości nieruchomości.
Miejsce składania/odbioru dokumentów:
Dokumenty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (na parterze) drogą pocztową na w adres Urzędu lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Katastru, pokój 318 przy ul. Sikorskiego3-4, adres email wkg@um.gorzow.pl
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Katastru Oddział Katastru
ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski
pokój 318 tel. 095 7355 633
Opłaty:
Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.). Nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w art. 40b ust. 1 pkt 2 ustawy j.w.
Termin załatwienia sprawy:
Wydawanie wypisów, informacji ustnej na bieżąco
Wykonanie wypisu i wyrysu w ciągu 7 dni
Wydawanie informacji pisemnej niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
Wydanie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości w ciągu 7 dni

Tryby odwoławcze:

W zakresie udostępnianych materiałów i wysokości ustalonej opłaty odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Uwagi:

Opłata musi być wniesiona przed wydaniem (wysłaniem) dokumentów.

http://www.eurzad.gorzow.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. „w sprawie
ewidencji gruntów i budynków” (Dz. U. Nr 38 poz.454 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 917)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. “o ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.