Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: EGiB Wniosek o wydanie: wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
WWWEGB-Op (poz)  (archiwalny) Wiosek o udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (pozostali) Opole

WWWEGB-Op (poz) (archiwalny) Wiosek o udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (pozostali) Opole

00
187
Wersja: 07.08.2013
Obowiązywał do 11.07.2014

Do czego stosuje się WWWEGB-Op (poz)

Wniosek składa się do Urzędu Miasta Opola Wydziału Geodezji i Kartografii.
Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje jak dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie NIP lub REGON, PESEL lub numer dokumentu).
W pkt. 4 należy wskazać przeznaczenie dla udostępnianych danych.
W pkt. 6 należy podać zakres żądanych dokumentów ze zbioru i informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze danych.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z p.z.) Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla kogo zostały udostępnione.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF