Aktualnie obowiązujący druk

WWWEGB-pOl (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu i kserokopii mapy ewidencyjnej z operatu ewidencji gruntów i budynków powiat Olsztyn

Wersja: 02.08.2013 | Pobrań: 119 | Obowiązuje do: 2014-07-11
Brak głosów

Opis: WWWEGB-pOl (archiwalny) Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu i kserokopii mapy ewidencyjnej z operatu ewidencji gruntów i budynków powiat Olsztyn

Wniosek składa się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.
Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zleceniodawcy (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP firmy/PESEL, REGON oraz telefon kontaktowy).
Wniosek o wydanie z operatu ewidencji gruntów i budynków materiałach służy do celów:

  • prawnych,
  • własnych,
  • sporządzenia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich,
  • inne.

Na wniosku należy określić rodzaj dokumentu:

  • wypis z rejestru gruntów (dokument wydawany tylko dla właściciela nieruchomości zgodnie z art. 24 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r.);
  • wypis i wyrys (dokument wydawany tylko dla właściciela nieruchomości zgodnie z art. 24 pkt.3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r.);
  • kserokopia mapy ewidencyjnej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333)

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.