Aktualnie obowiązujący druk

WWWEGB-pT (archiwalny) Wniosek o wykonanie wypisu, wyrysu, wyciągu z wykazu zmian gruntowych do celów notarialnych powiat Toruń

Wersja: 03.01.2013 | Pobrań: 104 | Obowiązuje do: 2014-07-11
Brak głosów

Opis: WWWEGB-pT (archiwalny) Wniosek o wykonanie wypisu, wyrysu, wyciągu z wykazu zmian gruntowych do celów notarialnych powiat Toruń

Wniosek składa się do Starosty Toruńskiego. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje jak dane wnioskodawcy (imię i nazwisko adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, który ułatwi kontakt z wnioskodawcą.
Na wniosku należy określić przedmiot wniosku podając: nr obrębu, nr księgi wieczystej, adres działki, nr działki, budynku lub lokalu .
Termin i tryb realizacji wniosku do 14 dni oraz podać cel wykonania wypisu/wyrysu/wyciągu.
Wniosek można składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst jednolity z dnia 8 października 2010r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
- Zarządzenie nr 13/12 Starosty Toruńskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie stosowania dodatkowych opłat pobieranych za sporządzenie kopii lub wydruków przy udzielaniu informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.