WZIN-G Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Gdańsk

Wersja: 11.12.2012 | Pobrań: 489
Brak głosów

Opis: WZIN-G Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Gdańsk

Wymagane dokumenty:

Podanie, które powinno zawierać:

 • dane osoby, której zmiana dotyczy tj:
 • imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • adres zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały (w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące),
 • numer PESEL,
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • uzasadnienie.

do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska ankieta personalna.

do wniosku o zmianę imienia należy dołączyć:

 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia,
 • ankieta personalna,

Uwaga ! do wniosku nie dołącza się aktów stanu cywilnego jeśli zostały one sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę imienia bądź nazwiska.
Wnoszący odbiera decyzję osobiście w uzgodnionym uprzednio terminie.
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości:
37,00 zł za decyzję zmiany nazwiska bądź imienia.
Termin i sposób załatwiania:
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Termin załatwienia sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego wynosi 1 miesiąc.
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydzial Spraw Obywatelskich
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 374
tel. 58 323 63 74
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 374
tel. 58 323 63 74
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008r.o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U z 2008 r. Nr 220, poz. 1414).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.