WZIN (OM) Wniosek o zmianę imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego małoletniego dziecka

Wersja: 29.03.2013 | Pobrań: 618
Brak głosów

Opis: WZIN (OM) Wniosek o zmianę imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego małoletniego dziecka

Zmiana imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego następuje na pisemny wniosek obywatela polskiego. Wniosek należy złożyć osobiście do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. 
Zmiana imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego może nastąpić jedynie z ważnych powodów:

 • posiadanie obraźliwego, ośmieszającego imienia i nazwiska lub takiego, które nie pozwala odróżnić płci,
 • faktyczne posługiwanie się innym imieniem lub nazwiskiem,
 • bezprawna zmiana imienia lub nazwiska,
 • nazwisko posiada niepolskie brzmienie lub jest w formie imienia,
 • następuje zmiana pisowni imienia lub nazwiska,
 • powrót do wcześniejszego nazwiska,
 • dostosowanie brzmienia imienia lub nazwiska do przepisów innego kraju.

Zmiany nazwiska nie można dokonać, gdy osoba wnioskuje o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej lub wojskowej, chyba że wnioskujący posiada członków rodziny o takim nazwisku lub jest pod nim znany.
Wniosek o zmianę imienia, nazwiska lub nazwiska rodowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia składa rodzic lub opiekun prawny.
Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. 
Wymagane dokumenty:

 • dowód wniesienia opłaty,
 • odpis zupełny aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa- jeśli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – w przypadku rozwodu,
 • odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka,
 • odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego małżonka (jeśli dotyczy),
 • dowód osobisty lub paszport. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 583
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.