Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WZPW Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)
WZPW (archiwalny) Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)

WZPW (archiwalny) Wezwanie do zapłaty (poręczenie weksla)

00
911
Wersja: 30.07.2015
Obowiązywał do 27.09.2019

Do czego stosuje się WZPW

Strony transakcji lub stosunku prawnego zobowiązane są do terminowego wykonywania ciążących na nich obowiązków, w tym świadczeń pieniężnych.

W transakcjach między przedsiębiorcą a konsumentem wezwanie do zapłaty stanowi podstawę wniesienia powództwa sądowego.

Wezwanie do zapłaty nie stanowi natomiast elementu obligatoryjnego, od którego naliczane są odsetki za zwłokę. Będzie ono niezbędne wyłącznie w przypadku, gdy strony nie wskazały terminu płatności w umowie, wówczas bowiem wezwanie zapłaty jest pismem, które wskazuje termin wymagalności. Natomiast odsetki za zwłokę naliczane są od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

W przypadku żądania praw z weksla nie ma obowiązku, aby przed wytoczeniem powództwa wzywać pisemnie dłużnika do dokonania zapłaty. W przypadku weksli in blanco przed sądowym dochodzeniem praw z weksla, powinno się  informować dłużnika o wypełnieniu weksla. Tym samym w piśmie powinno się wezwać dłużnika do zapłaty z weksla.  W postępowaniu z weksla in blanco możliwe jest jednak wybranie jednej z dwóch procedur:

  • z wezwaniem do zapłaty,
  • przy wystawianiu weksla płatnego w określonym terminie po jego okazaniu - bez wezwania do zapłaty; występują natomiast dwa przedstawienia weksla - pierwszy - w celu położenia wizy (np. "widziałem", data i podpis wystawcy) przez wystawcę (od tej daty zaczyna biec termin płatności weksla), oraz drugi - w momencie upłynięcia tego terminu - w celu otrzymania zapłaty.

Podstawa prawna

Art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF