WZWP wniosek o zmianę wielkości pojemnika do odbioru odpadów komunalnych / o zmianę częstotliwości odbioru odpadów - Aglomeracja Poznań

Wersja: 24.05.2013 | Pobrań: 388
Brak głosów

Opis: WZWP wniosek o zmianę wielkości pojemnika do odbioru odpadów komunalnych / o zmianę częstotliwości odbioru odpadów - Aglomeracja Poznań

Jeśli częstotliwość odbioru jest niewystarczająca, należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość zakupu własnych/wydzierżawienia pojemników od firmy wywozowej na zmieszane odpady komunalne.
Jeśli zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych jest konieczne, musi być odpowiednio uzasadnione we wniosku o zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów (zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników, zwiększenie ilości generowanych odpadów komunalnych, brak miejsca na dodatkowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne itp.)
Firma usługowa, która wygra przetarg w danym sektorze, dostarczy pojemniki do odpadów komunalnych zmieszanych i pojemniki (w przypadku nieruchomości wielolokalowych i nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne, np. budynki użyteczności publicznej lub worki (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) do segregacji odpadów (na papier, szkło, plastik i odpady zielone).
Do nieruchomości zamieszkałych dostarczą pojemniki o odpowiedniej wielkości. Oznacza to, że mają pomieścić wytwarzane przez mieszkańców odpady. Jeśli pojemnik okaże się za mały, mieszkańcy będą mogli telefonicznie zgłosić to do Działu Gospodarki Komunalnej Związku Międzygminnego GOAP, gdzie informacja zostanie zweryfikowana, a pojemnik zostanie wymieniony na większy lub zostanie zwiększona częstotliwość wywozu dotychczasowego pojemnika. Opłata nie zmieni się. W ten sam sposób również będzie można zgłaszać zapotrzebowanie na  większą liczbę worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Podstawa prawna:

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. [Dz.U.2013.21])

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.