Aktualnie obowiązujący druk

ZADDK (archiwalny) Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

Wersja: 18.08.2014 | Pobrań: 1821 | Obowiązuje od: 2013-04-01 do: 2019-04-30
Brak głosów

Opis: ZADDK (archiwalny) Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

Formularz Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy należy złożyć w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kas do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę formularz Zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy może służyć do zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencji.

Po zgłoszeniu kasy przez podatnika naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny o czym zawiadamia pisemnie podatnika.
Numer ten nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
Numer ewidencyjny kasy podatnik nanosi na obudowę kasy w sposób trwały.

Formularz należy również złożyć do urzędu w przypadku wymiany pamięci fiskalnej z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia
otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny lub w przypadku zmiany miejsca użytkowania kasy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (DZ. U. z 2013 r. poz 363) - załącznik nr 2.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.