Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZAS-S (4) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
ZAS-S (3) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

ZAS-S (3) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

4.02
187
Wersja: (3)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się ZAS-S (3)

Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Jeżeli postępowanie podatkowe w sprawie określenia lub ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy nie zostało zakończone, w zaświadczeniu podaje się przybliżoną wysokość zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podstawy opodatkowania. 

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania Wnioskodawcy. 

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
  • Dokumenty potwierdzające fakt bycia spadkobiercą. 

Wymagane dokumenty można m.in. dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, o ile wnioskodawca posiada podpis elektroniczny potwierdzonego założony z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2015 poz. 2355). - załącznik nr.4

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF