Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PB-12 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
ZoTRRBa-Po (od 2014) (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań (powiat poznański)

ZoTRRBa-Po (od 2014) (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań (powiat poznański)

00
446
Wersja: 13.07.2015
Obowiązywał do 16.02.2021

Do czego stosuje się ZoTRRBa-Po (od 2014)

Druk Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Poznań należy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznań.

Na druku należy wskazać datę rozpoczęcia robót oraz jakie roboty zostaną rozpoczęte. Na zawiadomieniu inwestor wskazuje kto kieruje robotami budowlanymi.

Złożenie niniejszego zawiadomienia nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych o ile decyzja o pozwoleniu na ich wykonanie nie jest ostateczna.

Do druku należy załączyć:

  • oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

  • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
    (jeżeli ustanowiono taki obowiązek),

  •  zaświadczenie o wpisie kierownika budowy / inspektora nadzoru na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 41 ust. 4 i art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego) - (ksero),

  •  decyzja pozwolenia na budowę (ksero).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2010.243.1623 ze zm.); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF