ZUS EDS (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 - z wysyłką do PUE ZUS

Wersja: 829/20 | Pobrań: 1660 | Obowiązuje od: 2020-06-20 do: 2021-04-19
Brak głosów

Opis: ZUS EDS (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o dodatek solidarnościowy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 - z wysyłką do PUE ZUS

O świadczenie w ramach działań antykryzysowych w postaci dodatku solidarnościowego mogą ubiegać się osoby, które po 15 marca 2020 r. utraciły pracę lub ich umowa wygasła (w następstwie COVID-19). Dodatek w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 marca, maksymalnie przez 3 miesiące. Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać również następujące warunki:

  • pracodawca rozwiązał umowę z pracownikiem za wypowiedzeniem lub umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie,
  • pracownik podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
  • wnioskujący jest zarejestrowanym w urzędzie pracy bezrobotnym - w takiej sytuacji urząd zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za okres wypłaty dodatku solidarnościowego. Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.
Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup nieodpłatnie.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

 

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.