ZUS ERK Inf Informacja do wniosku o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny/ryczałt energetyczny

ZUS ERK Inf Informacja do wniosku o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny/ryczałt energetyczny

5.01
936
Wersja: 1611/18
Obowiązuje od 28.01.2020

Do czego stosuje się ZUS ERK Inf

Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny/ryczał energetyczny może złożyć osoba będąca kombatantem lub osoba represjonowana:

  • wraz z przyznanym świadczeniem emerytalno-rentowym, zostanie podjęta wypłata dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego - jeśli wniosek dotyczył tych świadczeń,
  • wypłata świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym - jeśli wniosek dotyczył tego świadczenia.

O przyznanie świadczenia może wystąpić wdowa lub wdowiec po kombatancie / osobie represjonowanej.

Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS, przy czym:

  • wniosek o dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny i ryczał energetyczny rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego,
  • jeśli wnioskodawca mieszka za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, wniosek o wymienione świadczenie rozpatruje Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych w Oddziale ZUS w Rzeszowie,
  • wniosek o świadczeni w wysokości dodatku kombatanckiego wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i trybu rozpatrywania wniosku można znaleźć w informacji, załączonej do wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF