Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ERP-70 (archiwalny) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Wersja: 1727/18 | Pobrań: 864 | Obowiązuje od: 2018-08-02 do: 2018-11-05
Brak głosów

Opis: ZUS ERP-70 (archiwalny) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy

Zaświadczenie ERP-70 obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2018 r., zastępując formularz ZUS Rp-70.
Składane jest dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego przez ubezpieczonego spółdzielcę. Wnioskodawca wykazuje w deklaracji informację o pracy oraz dochodach, w tym szczegółowe dane o liczbie przepracowanych dni w poszczególnych latach, kwotach dochodu/przychodu oraz świadczeń wypłacanych w okresie niezdolności do pracy.
W imieniu wnioskodawcy, zaświadczenie może zostać również wystawione przez upoważnionego pełnomocnika (należy wtedy podać dane firmy, która otrzyma upoważnienie, a także określić zakres udzielonego pełnomocnictwa oraz termin jego obowiązywania).
Dokument wymaga innych dokumentów potwierdzających podstawę wystawienia zaświadczenia.

Program pozwala w prosty i przejrzysty sposób wprowadzić niezbędne dane, w tym m.in. o liczbie przepracowanych dni. Informacje dotyczące kwot przychodów/dochodów oraz świadczeń są zaprezentowane w sposób czytelny w formie tabeli, pozwalając na łatwy odczyt ich treści dla danego roku kalendarzowego.
Dodatkowo w formularzu można wpisać inne uwagi oraz informacje, które nie zostały wykazane w tabelach, a co do których wnioskodawca ma wątpliwość.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2016 poz. 887).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.