ZUS EWG-W Inf Informacja do wskazania / zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

ZUS EWG-W Inf Informacja do wskazania / zmiany osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej

00
1296
Wersja: 1813/22
Obowiązuje od 08.07.2022

Do czego stosuje się ZUS EWG-W Inf

Za pomocą tego formularza możesz:

  • po raz pierwszy dokonać wskazania jednej lub kilku osób, jako osób uposażonych, które w razie Twojej śmierci, nabędą prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego, zwanego „wypłatą gwarantowaną”,
  • zmienić poprzednią dyspozycję, poprzez wskazanie innych, dodatkowych osób uposażonych albo poprzez oznaczenie w inny sposób udziału procentowego w wypłacie gwarantowanej,
  • odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.

Jako osoby uposażone można wskazać:

  • członków rodziny5, tj.: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki, rodzeństwo, małżonka, rodziców (za rodziców uważamy również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające),
  • osoby, które nie są członkami Twojej rodziny.

Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta pobierającego emeryturę nastąpiła w okresie trzech lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono emeryturę.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF