ZUS OSW (archiwalny) Oświadczenie pracodawcy o przekazywaniu raportów informacyjnych (ZUS RIA)

Wersja: 1600/18 | Pobrań: 2136 | Obowiązuje od: 2019-01-01 do: 2020-12-30
Brak głosów

Opis: ZUS OSW (archiwalny) Oświadczenie pracodawcy o przekazywaniu raportów informacyjnych (ZUS RIA)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. znalazły zastosowanie nowe druki dla płatników składek - ZUS RIA oraz ZUS OSW. ZUS OSW, czyli oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ma służyć skróceniu okresu przechowywania przez płatnika akt pracowniczych, z 50 do 10 lat. Warunkiem możliwości skrócenia wskazanego okresu jest zgłoszenie do ubezpieczeń po raz pierwszy: 

  • po 31 grudnia 1998 r. i wyrejestrowanie do 31 grudnia 2018 r.,
  • po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. i wyrejestrowanie na bieżąco.

 Złożenie świadczenia ZUS OSW wiąże się z zamiarem przekazania raportów informacyjnych ZUS RIA, za wszystkich pracowników i ubezpieczonych, którzy zatrudnieni są na podstawie:

  • umowy agencyjnej,
  • umowy zlecenia,
  • innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie oraz wycofać już złożone oświadczenie pod warunkiem, że nie został już złożony pierwszy raport informacyjny ZUS RIA. Jeśli oświadczenie zostanie wycofane, oznacza to, iż płatnik zobowiązany jest do przechowywania akt pracowniczych przez okres 50 lat i nie jest możliwe skrócenie wskazanego okresu.

Szczegółowe informacje oraz wskazówki dotyczące wypełnienia druku można znaleźć w poradniku na stronie ZUS.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.