ZUS PL-RM 101 Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych - z wysyłką do PUE ZUS

Wersja: 2 | Pobrań: 1243 | Obowiązuje od: 2010-04-15
Brak głosów

Opis: ZUS PL-RM 101 Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych - z wysyłką do PUE ZUS

Formularz PL-RM 101 jest dokumentem stwierdzającym podleganie przez daną osobę polskim przepisom prawa na podstawie dwustronnej umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Celem zawierania dwustronnych umów jest przestrzeganie podstawowych zasada koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego czyli:
- równego traktowania,
- stosowania jednego ustawodawstwa,
- sumowania okresów ubezpieczenia,
- zachowania praw nabytych (eksportu świadczeń).

Na formularzu PL-RM 101 potwierdzenia dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (jednostka terenową) na wniosek pracownika, pracodawcy lub osoby pracującej na własny rachunek.

Formularz wystawiany jest w 4 egzemplarzach dla pracownika i w 3 dla osoby pracującej na własny rachunek. Jeden egzemplarz przekazywany jest do właściwego oddziału terenowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego Macedonii miejsca pobytu.

Informacje dotyczące zawartej dwustronnej umowy można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

Podstawa prawna:

Umowa z dnia 6 kwietnia 2006r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 2007r., nr 229, poz. 1686

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.