ZUS-RNW Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń

ZUS-RNW Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń

00
1522
Wersja: 3007/18
Obowiązuje od 18.12.2018

Do czego stosuje się ZUS-RNW

ZUS RNW należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zainteresowana jest zobowiązana do zwrotu świadczenia. Wniosek należy wypełnić jeżeli ZUS ma:
odroczyć termin zapłaty,
– rozłożyć kwotę na raty,
– odstąpić od żądania jej zwrotu,
– obniżyć kwotę potrąceń,
– zawiesić czasowo dokonywanie potrąceń.

Za pomocą tego wniosku możesz również zwrócić się o:
– zmianę warunków umowy, jeżeli zawarliśmy już z Tobą układ ratalny lub umowę o odroczenie, ale chcesz zmienić warunki spłaty należności,
– utrzymanie w mocy umowy, jeżeli zawarliśmy już z Tobą układ ratalny lub umowę o odroczenie, ale nie realizujesz umowy zgodnie z określonymi w niej warunkami (zachodzą okoliczności, które powodują zerwanie umowy).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 141, poz. 1365).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF