ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

Wersja: 3000/18 | Pobrań: 2967 | Obowiązuje od: 2019-01-18
Brak głosów

Opis: ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej

ZUS ROP to obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację  ZUS-RD-OOP-01.

Oświadczenie może złożyć osoba starająca się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym:
a) rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu,
b) odroczenia terminu płatności składki, utrzymania w mocy lub zmiany warunków odroczenia,
c) umorzenie należności z tytułu składek lub kosztów egzekucyjnych,
d) w ramach innych postępowań egzekucyjnych.

Wnioskodawca wykazuje w formularzu dane identyfikacyjne płatnika/dłużnika oraz dane dotyczące przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy, w tym m. in. wielkość przedsiębiorstwa, formę sprawozdań, ocenę jakościową przedsiębiorcy, firmowy majątek nieruchomy oraz ruchomy i inne prawa majątkowe, a także informację o stanie podmiotu oraz dodatkowo - o toczących się postępowaniach itp.

Szczegółowe informacje o sposobie uzupełnienia zawarte są na deklaracji. Do wniosku można załączyć inne dokumenty, które mogłyby mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.