Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ROW (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

Wersja: 05.11.2018 | Pobrań: 816 | Obowiązuje od: 2018-01-16 do: 2018-12-05
Brak głosów

Opis: ZUS ROW (archiwalny) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej

ZUS ROW to obowiązujący od dnia 16 stycznia 2018 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację ZUS-RD-OFN-01 oraz Rw-14.

Oświadczenie może złożyć osoba, która stara się o rozłożenie na raty, utrzymanie w mocy układu ratalnego, zmianę warunków układu ratalnego lub odstąpienie od żądania zwrotu należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego lub z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioskodawca wykazuje w formularzu dane swoje oraz członków rodziny, a także informację o pracy zarobkowej (ze wskazaniem miejsca zatrudnienia, rodzaju umowy, okresie jej trwania oraz wysokości wynagrodzenia). Wniosek umożliwia również uzupełnienie o informację :
a) dotyczącą pobieranych świadczeń,
b) o posiadaniu dochodu z innych źródeł, takich jak m.in. działalność gospodarcza, zasiłek lub świadczenie z urzędu pracy, wynajem (pokoi, mieszkania, itp.), produkcja rolna, alimenty itp., stałych,
c) o stałych wydatkach związanych z utrzymaniem i innych zobowiązaniach pieniężnych
d) stanie majątkowym.

Szczegółowe informacje o sposobie uzupełnienia zawarte są na deklaracji. Do wniosku można załączyć inne dokumenty, które mogłyby mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.