Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

3.311
34 111
Wersja: 8/16
Obowiązuje od 17.06.2016

Do czego stosuje się ZUS RP-7

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione przez pracodawcę (albo prawnego następcę pracodawcy, syndyka bądź likwidatora)  na druku ZUS RP-7 jest dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzeń pracowników byłych lub obecnych.

Zaświadczenie ZUS Rp-7 potwierdza  okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także  byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaświadczenia, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona  powinna bazować na dokumentach pracowniczych,  m.in. listy płac, karty wynagrodzeń.

Pracodawca w zaświadczeniu ujmuje:

  • okres zatrudnienia danego pracownika, informację na jakim stanowisku był zatrudniony pracownik , rodzaj wykonywanej pracy oraz uzupełnia wymiar czasu pracy,
  • datę do kiedy pracownik pobierał wynagrodzenie, okresy, w których pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, okres zasiłkowy,  w jakich okresach pobierał zasiłek opiekuńczy lub świadczenia rehabilitacyjne,
  • okresy urlopu bezpłatnego, urlopu bezpłatnego udzielonego na wychowanie dzieci lub urlopu wychowawczego,
  • wynagrodzenie pracownika, przychód (dochód) lub uposażenie w wybranym okresie.
  • informację, w którym oddziale ZUS i pod jakim numerem konta (NKP) zgłaszał swoich pracowników do 31.12.1998r.
  • dokumenty, na podstawie których wystawił zaświadczenie.

Zaświadczenie ZUS RP-7 jest wymagane przy składaniu wniosku o emeryturę, załączane powinno być również do głównego wniosku przy ubieganiu się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Więcej informacji:
http://www.zus.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF