ZUS US-13 Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych - z wysyłką do PUE ZUS

Wersja: 2 | Pobrań: 1295 | Obowiązuje od: 2019-01-22
Brak głosów

Opis: ZUS US-13 Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych - z wysyłką do PUE ZUS

Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba, która nie posiada pracodawcy, który zgłosiłby zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych wnioskodawcy. Program pozwala na szybkie wypełnienie formularza, w którym wnioskodawca podaje swoje dane: PESEL, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko oraz dane adresowe. W kolejnej sekcji określany jest zakres wniosku - zmiana danych identyfikacyjnych lub zmiana danych adresowych. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych należy wykazać dane wcześniejsze wraz z potwierdzeniem danych obecnych. W przypadku zmiany danych adresowych uzupełniane są pola w jednym z trzech z możliwych zakresów: obecny adres zameldowania na pobyt stały, obecny adres zamieszkania lub obecny adres do korespondencji.
Do wniosku możliwe jest dołączenie załączników.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.