Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS US-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii - z wysyłką do PUE ZUS
ZUS US-2 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

ZUS US-2 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

00
1303
Wersja: 25.05.2015
Obowiązywał do 28.06.2018

Do czego stosuje się ZUS US-2

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 13.2 Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004

Zgodnie z artykułem 3 ust. 2 Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009, osoby, do których ma zastosowanie rozporządzenie podstawowe, zobowiązane są do przekazania instytucji właściwej informacji, dokumentów lub dowodów potwierdzających niezbędnych dla ustalenia ich sytuacji ich rodzin, do ustalenia lub utrzymania ich praw i obowiązków oraz do określenia mającego zastosowanie ustawodawstwa oraz wynikających z niego obowiązków tych osób.
Na formularzu należy podać następujące dane:

  • dotyczące osoby prowadzącej działalność gospodarczą (dane identyfikacyjne wraz z adresem);
  • państwo (państwa) prowadzenia działalności wraz z obrotem/dochodem, czasem pracy i liczbą świadczonych usług;
  • dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności w państwach członkowskich innych niż Polska;
  • okres, na jaki ma zostać wydane zaświadczenie. Okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
  • rodzaj prowadzonej działalności według PKD.

Podstawa prawna

Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004; Rozprządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF